jobbsøknad

JOBBSØKNAD


Her finner du wordfiler til nedlastning når du skal skrive søknader. Her er både en søknadsmal, og flere eksempelsøknader til hjelp og inspirasjon.


Søknadsmal


Eksempelsøknad- Lager og logistikkmedarbeider


Eksempelsøknad – Administrasjonsassistent


Eksempelsøknad – Regnskapsmedarbeider


Når du skal søke jobb, er det nyttig å analysere stillingene, her får du et analyseskjema til hjelp.

Stillingsanalyseskjema


Du kan også laste ned skjema for Jobb-logging.

Jobb-logg