Aktivitetsplikt

AKTIVITETSPLIKT

AP

I samarbeid med NAV, som er innsøkende enhet til tiltaket «Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere», utfører vi karriereveiledning og har arbeidsoppgaver for denne gruppen. Vi har 8 plasser hos oss.


Her kan du se en film om livet på Svelvik Produkter!


For ytterligere opplysninger kontakt Tor Skjærsvold på tlf: 916 51 897, eller tor@svelvikprodukter.no