Visjon & verdier

Mennesker, muligheter og mestring

Vi møter deg med tillit, trygghet og respekt

Tillit:

• Ærlighet
• Til å stole på
• Sette forventninger
• Å ha tiltro til den enkelte
• Gi ansvar


Respekt:


Trygghet:

• Gi personer jobber/arbeidsoppgaver de takler
• La alle kjenne mestring
• Være forutsigbar
• Gi god informasjon
• Gi god opplæring
• Gi god oppfølging
• Vise interesse
• Være tilstede• Likeverd (alle er like mye verdt)
• Respektere og anerkjenne ulikheter
• Anerkjenne andres kompetanse
• Anerkjenne avgjørelser
• Anerkjenne andres meninger
• Det er lov til å være uenig
• Respektere felles avgjørelser

Mennesker, muligheter og mestring