VTA

VTA – VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Personalhåndbok for VTA-ansatte

Ett av vårearbeidsrettede tiltak er VTA. Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.


Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for degsom har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.


Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg tilvanlig jobbved å produserevarer og tjenester.


Her kan du se en film om hvordan hverdagen er på Svelvik Produkter.


Du kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering, VTO). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for seks måneder, i flere omganger, for å hospitere.

Innsøking skjer via NAV. Vi har 22 VTA-plasser hos oss.


Les mer om VTA hos nav.no


For ytterligere opplysninger kontakt Anita E. Engen på tlf: 958 39 190, eller e-post: anita.engen@svelvikprodukter.no