Om oss

VÅR VISJON

Mennesker,muligheter og mestring

Vi møter deg med tillit, trygghet og respekt

Tillit:


• Ærlighet
• Til å stole på
• Sette forventninger
• Å ha tiltro til den enkelte
• Gi ansvar


Trygghet:


• Gi personer jobber/arbeidsoppgaver de takler
• La alle kjenne mestring
• Være forutsigbar
• Gi god informasjon
• Gi god opplæring
• Gi god oppfølging
• Vise interesse
• Være tilstedeRespekt:


• Likeverd (alle er like mye verdt)
• Respektere og anerkjenne ulikheter
• Anerkjenne andres kompetanse
• Anerkjenne avgjørelser
• Anerkjenne andres meninger
• Det er lov til å være uenig
• Respektere felles avgjørelser