Brukerundersøkelse

BRUKERUNDERSØKELSE

Svelvik Produkter er en vekstbedrift og har som målsetning om å hjelpe personer tılbake i arbeidslivet, eller gi de en mulighet til sosial og personlig vekst.


Alle våre deltakere får tilbud om å delta i en anonym brukerundersøkelse for å hjelpe oss å sikre kvaliteten på de tiltak og tjenester som Svelvik Produkter AS leverer. 


Brukerundersøkelsen krever brukernavn og passord som du får av din veileder.