Personalhåndbok

Som VTA ansatt


Du har nå fått plass hos oss i VTA-tiltaket, og lurer helt sikkert på hvordan din......

Brukermedvirkning


Du bestemmer selv over ditt eget liv og din livssituasjon. Som ansatt vil du være en aktiv deltaker i......

Sammabeid  med andre instanser


For å kunne bistå deg med å nå dine mål, er det viktig med et godt samarbeid mellom......

Arbeidsklær


Dersom du skal jobbe utendørs eller med arbeid som sliter på klærne, vil du få utdelt arbeidstøy......

FerieavviklingAlle har rett til tre uker sammenhengende ferie hver sommer. Som.....

Advarsler


Ved overtredelser av arbeidsreglementet mottar du første gangen en muntlig......

Gå av med pensjonVed 67 år går du over fra uføretrygd til alderspensjon. Du vil bli innkalt til et drøftelsesmøte senest.....

Hva er VTA


VTA står for varig tilrettelagt arbeid og skal tilby personer arbeid i en attføringsbedrift eller eksternt......

Din stemme er viktig


Vi setter stor pris på dine meninger og tilbakemeldinger. Om det er noe vi kan gjøre ....

Samtykke og taushetsplikt


Vi har alle taushetsplikt. Det vi får høre om hverandre i en samtale skal vi ikke fortelle......

Sosialt


Hver dag samles vi i kantinen for å spise lunsj klokken 10.45-11.15, og det er også hyggelig og......

Sykefravær og oppfølging


Arbeidsgiver har plikt til å følge deg opp under sykdom etter regelverket i Arbeidsmiljøloven og......

HMS


Verneombudet er ansvarlig for at det er trygt og godt å arbeide hos Svelvik Produkter......

Slutte i jobben / Oppsigelse


Det er du selv som bestemmer om du vil ha en jobb eller ikke. Om du ønsker å slutte i......

Dette kan vi tilby deg


Vi tilbyr arbeid og utviklingsmuligheter som er tilrettelagt dine ressurser og behov........

Arbeidsmiljø


Svelvik Produkter ønsker å fremme et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, der mestring og.......

Arbeidsttid og arbeidsavtale


Svelvik Produkter har åpningstider 07.00-15.00 hver dag, unntatt fredag der vi ......

Lønn


Lønn til VTA-ansatte kommer i tillegg til uføretrygd, og kalles bonuslønn. Lønn utbetales......

VelferdspermisjonVelferdspermisjon betyr at man får fri på grunn av private forhold, uten å bli trukket i lønn......

Brann


Om du hører brannalarmen meld fra til nærmeste veileder, for så å forlate bygningen på en rolig.......

Dette forventer vi


Vi forventer at du er motivert og engasjert i arbeidet. For at du skal nå dine mål er det........

Oppfølging og kvalifisering


På arbeidsstasjonen vil det være en VTA-veileder som vil lære deg opp og følge deg opp i din daglige arbeidsutførelse......

TilsettingsreglementVed ansettelse har deltakeren en 6 måneders prøveperiode i bedriften.....

Overtid


VTA-ansatte skal ikke jobbe overtid. Som ansatt kan du jobbe inn timer som du er borte – dette må avtales......

Arbeidstagers plikterPresis– som ansatt er det din plikt å møte til arbeid til avtalt tid. Dette betyr at før du begynner......

Fagforening


Hos Svelvik Produkter finnes det en fagforening for VTA-ansatte: Fellesforbundet........

Som VTA ansatt • Du har nå fått plass hos oss i VTA-tiltaket, og lurer helt sikkert på hvordan din oppstart og dine dager hos oss vil se ut. Alle våre VTA-ansatte vil ha sin egen reise, og ingen er like. Men felles for alle er at de går inn i noe ukjent. Men vi skal gjøre alt vi kan for at du føler deg trygg og velkommen!


 • Her kan du lese litt om hva du kan forvente den første tiden når du skal jobbe hos oss.  Attføringsbedriften Svelvik Produkter AS holder til i Storgata 97 i Svelvik, Vestfold. Vi eier våre egne lokaler tett på den vakre Svelvikstrømmen.

  Her har vi produksjonslokaler, kontorer, treningsrom og kantine med sjøutsikt, lager og garasje, vedproduksjon, samt lager og logistikk.

  Svelvik Produkter AS har som målsetting å bistå mennesker tilbake til arbeidslivet.

  Møte med din veileder


  Når du har fått VTA-plass skal du få din egen VTA-veileder. Her på Svelvik Produkter har vi fire; Thomas Haugland, Svein Undrum, Endre Howden og Karl Ture Sagen.

  De har kontor ved ved inngangen til Storgaten. Det er den inngangen du skal bruke fremover. VTA-veilederne har solid erfaring og vil guide deg gjennom dagene og oppgavene fremover. Samtalene og kartleggingen dere har i fellesskap innledningsvis vil vise veien videre.


  Velkomstperm

  Alle som starter hos oss får en egen velkomstperm. Her finner du dine rettigheter og god informasjon om din tid med oss. Du finner også masse informasjon lenger ned på denne siden.

  Omvisning på Svelvik Produkter


  VTA-veileder eller avdelingsleder vil ta deg med på en omvisning i Svelvik Produkters lokaler, og du får hilse på alle som jobber her. Det er VTA-veilederne som vil veilede deg på arbeidsplassen. En av dem kommer til å følge deg opp tettere enn de andre, blant annet med utarbeidelse av kvalifiseringsplanen din. Du kommer også til å få hilse på VTA-ansatte og andre deltakere på tiltakene AFT, Aktivitetsplikt og lærekandidat.


  Din første dag på jobb ved Svelvik Produkter

  Du avtaler med din veileder når du skal møte på jobb første dagen, og hvilke dager og tider du skal jobbe i begynnelsen. På Svelvik Produkter har vi stemplingsur. Her stempler du deg inn når du kommer, og ut når du går.

  Veilederne og avdelingsleder er på jobb mellom 07.00 og 15.00. Avdelingsleder møter deg når du kommer på jobb første dagen. Du vil få utdelt stemplingskort, nøkkel til eget garderobeskap, arbeidstøy dersom det er nødvendig for oppgaven din.

  Dersom du trenger en liten omvisning til for å friske opp kunnskapen om hvor garderobe, tekjøkken, kontorer og kantine er, vil du selvsagt få det.


  Vi har pause klokken 09.00-09.15, lunsj fra 10.45-11.15 (fredager 10.45-11.30, vi må ha tid til å spise vafler), og en siste pause 12.30. Dersom du trenger pauser utenom disse tidene, avtaler du det med arbeidsleder.

  Ved arbeidsdagens slutt rydder vi arbeidsplassen, koster gulvet og rydder bordet der vi har arbeidet. Kaffekopper tas med og settes i oppvaskmaskinen.


  Våre krav til deg

  Dersom du trenger fri, avtales dette med veileder. Dersom du må gå før, sier du i fra til veilederen din, slik at vi hele tiden vet hvem som er på huset.


  Arbeidsoppgaver på Svelvik Produkter

  Vi kan tilby mange og varierte arbeidsoppgaver på huset. På Jobbfruktavdelingen pakker vi og kjører ut Jobbfruktkurver til kunder i Svelvik, Sande, Drammen, Lier, Tranby, Røyken og Hurum.

  I produksjonsavdelingen driver vi med industrimontasje for Oso Hotwater Norge AS. Her kan du få oppgaver som å skru internledning på termostater, skru enkle eller mer kompliserte termostatsett, gjøre forberedelser til å skru settene, montere og pakke varer, pakke brosjyrer og ventiler. Du kan også få oppgaver som å skru kaldvannsrør i ventiler, eller montere ekspansjonskar med slanger. Alt dette vil du få veiledning og opplæring i. Du jobber i ditt eget tempo.Vi tilrettelegger for jobbytte i løpet av dagen og uken, for arbeidsstillinger og skjerming om det er ønskelig. Vi tar hensyn til psykiske og fysiske utfordringer.


  Vi har også en egen vedproduksjonsavdeling. Her kan du få opplæring i kløyvemaskin, i pakking av vedsekker, kløyving av opptenningsved, kundeservice, kjøring av ved, og lagerarbeid. Vi lager også våre egne tennbriketter, en hyggelig puslejobb som utføres i brosjyreavdelingen.

  I serviceavdelingen kan vi tilby både bilvask, arbeid med dekkhotell og dekkskift i sesong. Vi har også noen kjøreoppdrag i løpet av uken. Serviceavdelingen er også travel i sommersesongen, med hagestell og gressklipping for kunder i Svelvik. Noen ganger kommer det containere med varer til vår nabo og oppdragsgiver Fine Design, og vi hjelper med å tømme disse til lager.


  Det er mye annet forefallende arbeid på huset, som du også kan ta del i. I løpet av et år får vi mange mindre oppgaver fra kunder, som du også kan bli med på. i 2021 vil nytt kjøkken stå klart, med nye oppgaver til våre deltakere.

  Ekstern arbeidsplass

  Dersom du og veileder mener det er det riktige for deg, vil veileder finne en ekstern arbeidsplass, VTO.


  Rapportering til NAV

  To ganger i året har du og din veileder medarbeidersamtaler, og en gang i året lager dere en kvalifiseringsplan, som NAV mottar. Her skal du og veileder bli enige om hvilken utvikling du skal ha det neste året, hvilke oppgaver du vil ha og hva du vil kvalifisere deg til. Denne planen følges opp i løpet av året. På slutten av året skriver veileder en årsrapport som du får godkjenne før den sendes til NAV. Her oppsummeres det hvilke mål som er nådd og hvordan året har vært for deg.

Hva er VTA

 • VTA står for varig tilrettelagt arbeid og skal tilby personer arbeid i en attføringsbedrift eller eksternt arbeid med oppfølging fra en attføringsbedrift som Svelvik Produkter. Tiltaket er rettet mot personer som har fått innvilget uføretrygd og er rettet mot deg som trenger tilrettelegging og tettere oppfølging enn det som er mulig i ordinært arbeid.
 • I VTA er det krav om at du må kunne jobbe i en minimum 50% stilling (minst 18,75 timer hver uke). Sammen med din VTA-veileder finner du hensiktsmessige ordninger for hvordan timene fordeles i uka. Dette skal skrives i arbeidskontrakten. Antall arbeidstimer kan også justeres etter hvert, men de skalikke mindre enn 18,75 timer i uka.
 • Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Når prøvetiden på 6 måneder er over, tilbys du fast ansettelse, så fremt det er aktuelt.

Dette kan vi tilby deg

 • Vi tilbyr arbeid og utviklingsmuligheter som er tilrettelagt dine ressurser og behov.
 • Vi tilbyr deg muligheter til å jobbe internt i produksjonsavdelingen ved ulike arbeidsstasjoner,, på jobbfrukt-avdelingen eller i serviceavdelingen,eller i ekstern bedrift dersom det er mulig og ønskelig for deg.
 • Vi tilbyr deg muligheten for økt fagkompetanse gjennom opplæringsplaner og kvalifiseringsplaner på arbeidsplassen.
 • Vi tilbyr deg helhetlig og målrettet veiledning, tilpasset dine ressurser, behov og livssituasjon.
 • Vi tilbyr gode kolleger og en sosial møteplass. En arbeidsdag med mening!
 • Vi forventer at du er motivert og engasjert i arbeidet. For at du skal nå dine mål er det viktig at du er aktivt deltagende i denne prosessen.
 • Som ansatt hos Svelvik Produkter forventer vi at du er fleksibel. Med dette mener vi at du er villig til å ta nye utfordringer og tilpasse deg bedriftens behov i forhold til nye oppgaver og arbeidstider.
 • Vi forventer at du samarbeider og bidrar til et godt arbeidsmiljø, både for deg selv og de du jobber sammen med.
 • Vi forventer at du opptrer høflig og med respekt og omtanke ovenfor kunder, andre ansatte og kolleger.
 • Du bestemmer selv over ditt eget liv og din livssituasjon. Som ansatt vil du være en aktiv deltaker i utformingen av din egen arbeidshverdag. I samarbeid med VTA-veileder utarbeides det ønsker, behov og mål for at du skal oppnå en høy livskvalitet gjennom arbeid. Det utarbeides en plan for hvordan du skal utvikle deg og oppnå målene dine. Dette kalles en kvalifiseringsplan, og din plan vil være individuell. Dette betyr at den er utarbeidet kun for deg og vil være ulik alle andres aktivitetsplaner. Veilederen din vil jobbe sammen med deg med å oppnå målene du har satt opp i kvalifiseringsplanen.

 • Vi setter stor pris på dine meninger og tilbakemeldinger. Om det er noe vi kan gjøre for å forbedre oss og gjøre arbeidshverdagen bedre, så ønsker vi å høre fra deg. Du kan når som helst ta kontakt med din veileder om dette. Om du ikke ønsker å ta dette opp med din veileder kan du ta kontakt med avdelingsleder som vil behandle klagen din videre.

  Det vil være en nett basert spørreundersøkelse en gang i året der vi ønsker å høre hva du mener om Svelvik Produkter. Vi håper du tar del i den og gir oss tilbakemeldinger på hva som er bra, og hva som kan forbedres.

 • Svelvik Produkter ønsker å fremme et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, der mestring og kompetanseutvikling står sentralt.

  Som ansatt hos oss vil du samarbeide med en rekke forskjellige mennesker. Du må godta og respektere at vi alle har ulike styrker og ressurser, og at alle får tilrettelagt sin arbeidsdag etter sine behov. Det er viktig å støtte hverandre og ha fokus på at vi kan bli bedre. Dette gjelder både i forhold til arbeid, personlig utvikling og livskvalitet.

  Ved Svelvik Produkter ønsker vi å legge til rette for respekt og åpenhet i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer deg til å ta opp ting med den det gjelder på en respektfull og verdig måte slik at det ikke oppstår konflikter i arbeidsmiljøet.

 • På arbeidsstasjonen vil det være en VTA-veileder som vil lære deg opp og følge deg opp i din daglige arbeidsutførelse. Du vil få en opplæringsplan som er knyttet til oppgavene du skal utføre. VTA-veileder er også den første personen du skal kontakte om det er problemer på arbeidsstasjonen.

  Hver og en av oss har unike ressurser, styrker og behov. Dette betyr at din veileder vil tilpasse oppfølgingen og veiledningen ut fra dette. Du vil få hjelp til å utvikle deg og oppnå dine karrieremål, og å samarbeide om din fremgang og utvikling på arbeidsstasjonen. Hvert år lager vi en kvalifiseringsplan sammen, der vi finner ut hva du vil utvikle deg på, hvilke mål du vil sette deg og hva du har lyst til å jobbe med.

  Som fast ansatt vil du ha medarbeidersamtaler med din yrkesveileder hver 6. måned, samt etter behov. Etter 8 uker som ansatt og etter 6 måneder, vil det også skrives en underveisrapport som sendes til NAV. Hvert år sender vi en årsrapport til NAV, med utgangspunkt i kvalifiseringsplanen din.

 • For å kunne bistå deg med å nå dine mål, er det viktig med et godt samarbeid mellom deg, din veileder og andre. Ved behov kan det samarbeides med andre instanser. Eksempler på andre aktører kan være pårørende, bolig, lege, NAV-veileder eller andre.

 • Vi har alle taushetsplikt. Det vi får høre om hverandre i en samtale skal vi ikke fortelle videre til noen, såfremt du ikke har gitt samtykke om dette. Alle ansatte ved Svelvik Produkter har signert et taushetsløfte. Ved din første samtale med oss vil du skrive under på en taushetserklæring. Dette betyr at du har gitt ditt taushetsløfte ovenfor Svelvik Produkter og at ansatte ved Svelvik Produkter har gitt deg sitt taushetsløfte. Denne erklæringen gir også samtykke om at informasjon vedrørende ditt arbeidsforhold kun gis til relevante samarbeidspartnere. Som ansatt i VTA er Svelvik Produkter forpliktet til å rapportere til NAV. Andre relevante samarbeidspartnere kan være din fastlege.

  Vi anbefaler at du også undertegner et samtykkeskjema som gjelder kontakt med pårørende/primærkontakt/bolig eller lignende.

 • Svelvik Produkter har åpningstider 07.00-15.00 hver dag, unntatt fredag der vi avslutter 12.30. I koronatider avviker dette.

  Arbeidstid og hvilke dager du jobber vil være individuelt i forhold til hvilke behov arbeidsstasjonen har og hvilke tilretteleggingsbehov du har. Du har mulighet til å jobbe opptil 37,5 timer per uke, det vil si 100% stilling. Minimumskrav for å inneha en stilling i VTA er 50 %. I dialog med din avdelingsleder og veileder vil dere sammen komme fram til en stillingsprosent som er egnet og tilpasset både deg og bedriften. Når du begynner vil du skrive en arbeidsavtale som vil inneholde detaljer omkring din arbeidstid, lønn og ansettelsesforhold.

  Ved å jobbe i en høyere stillingsprosent vil du også få mer lønn som resultat av et høyere antall arbeidede timer. Det er ikke mulighet for å jobbe mer eller mindre ettersom det passer deg. Om du ønsker en forandring av stillingsprosenten eller arbeidstid, kontakt din veileder. Veileder vil undersøke behovet og mulighetene for dette.

 • NAV vil sende en henvisning til Svelvik Produkter om at du ønsker arbeid. Du vil så få en bekreftelse om at du er satt på venteliste for en VTA-plass. Hvor lang ventetiden er før du får en plass vil variere. I mellomtiden kan du få tilbud om tre ukers prøvejobbing for å se om VTA er det rette for deg. I disse tre ukene vil du få tettere oppfølging enn vanlig, da det i disse ukene vil bli kartlagt hvilke ressurser og tilretteleggingsbehov du har. Etter disse tre ukene vil du få en skriftlig tilbakemelding på om Svelvik Produkter kan tilby deg en plass eller ikke.

  Når det er ledig VTA-plass til deg, vil du motta et brev som kaller deg inn til intervju og kartleggingssamtale. Her vil du signere arbeidskontrakt og avtale når du skal begynne å arbeide. Du må være klar til å begynne arbeidet i dagene etter intervjuet.

  Ved ansettelse har deltakeren en 6 måneders prøveperiode i bedriften. Gjennom denne perioden kartlegges og vurderes den ansatte i forhold til fast ansettelse. Det kan være aktuelt med tettere oppfølging for å kartlegge arbeidsevne/funksjonsevne, motivasjon og innsats i denne perioden. Dette gjøres i samarbeid med veileder.

  Ved tvil/usikkerhet, sykdom, gyldig fravær etc., kan prøveperioden forlenges. Varighet vil avhenge av årsaken til forlengelsen. I forkant av prøveperioden (ved 4-5 måneder) gjennomføres en medarbeidersamtale der det er særskilt fokus på muligheten for fast ansettelse. Om det er tvil om fast ansettelse tas dette opp da. Du vil få skriftlig tilbud om utvidelse av prøveperioden. Det kan også være behov for samarbeidsmøte med andre aktører i denne perioden for å kunne følge deg opp på best mulig måte.

 • Dersom du skal jobbe utendørs eller med arbeid som sliter på klærne, vil du få utdelt arbeidstøy når du begynner på Svelvik Produkter. De som trenger vernesko får enten låne eller sine egne etter at de er fast ansatt og behovet er der. Arbeidstøyet skal brukes slik at kunder vet hvem som jobber hos oss, du er en levende reklameplakat for vår bedrift.

  Arbeidstøyet skal være helt, rent og i god stand ved arbeidsdagens begynnelse. Om du trenger nytt arbeidstøy, kontakt din veileder. Det er ikke lov til å bruke arbeidstøyet på fritiden, såfremt det ikke er særskilt avtale om dette. Før arbeidsdagen begynner må du skifte til arbeidstøyet i garderoben og når arbeidsdagen er over skifter du til dine vanlige klær.

 • Hver dag samles vi i kantinen for å spise lunsj klokken 10.45-11.15, og det er også hyggelig og sosialt når vi har pauser klokken 09.00-09.15, og klokka 12.30. På fredager forlenger vi lunsjen frem til 11.30, slik at vi rekker å spise vafler.

  På Svelvik Produkter har vi hvert år en sommertur, der vi annethvert år drar til spennende steder i Norge og Sverige. Alle ansatte får komme med forslag til hvor vi skal dra, når du har medarbeidersamtale med din veileder på begynnelsen av året.

  Vi har også hyggelige avslutninger til påske, jul og ikke minst før sommerferien.

  Når det er på tide med ny strategiplan hvert fjerde år, gjør vi litt ekstra ut av det. I 2020 dro vi med Kielfergen for å ha strategisamling.

  Vi har også allmøter en gang i måneden.

  Noen ganger er det ansatte som avtaler å spise pizza sammen, gå i teateret eller spille bowling i Drammen.

 • Lønn til VTA-ansatte kommer i tillegg til uføretrygd, og kalles bonuslønn. Lønn utbetales til den ansattes konto den 12. hver måned. Lønna betales etter Timebox – stemplingskortet ditt. Så det er viktig å stemple seg inn og ut hver dag! Du vil få utdelt lønnsslipp på lønningsdagen.

 • VTA-ansatte skal ikke jobbe overtid. Som ansatt kan du jobbe inn timer som du er borte – dette må avtales med veileder i forkant. Om du skal jobbe inn timer må du ha en gyldig og dokumentert grunn til dette.

 • Alle har rett til tre uker sammenhengende ferie hver sommer. Som regel stenges bedriften i tre uker i juli.

  Du kan søke om ekstra feriedager.

  Feriepenger utgjør 12% av fjorårets lønn og utbetales i juni.

 • Arbeidsgiver har plikt til å følge deg opp under sykdom etter regelverket i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven.

  Som arbeidstaker har du også plikter ovenfor arbeidsgiver under sykdom. Om du er syk og ikke kan møte på jobb må du gi beskjed til arbeidsgiver i god tid før du skal begynne på jobb. Du må enten ringe eller komme innom for å snakke med din veileder. Du må også informere om hvor lenge du tror du blir borte fra arbeid.

  Egenmeldinger

  Med egenmelding menes det at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem en legeerklæring. For å rett til å bruke egenmelding må du ha vært ansatt i bedriften i mer enn 2 måneder. Egenmelding kan brukes i til sammen 12 dager i løpet av en 12 måneders periode. Ved fravær som varer lenger enn tre dager kan egenmelding ikke brukes, og sykemelding må skaffes. Etter å ha brukt en egenmelding må det gå 16 dager (12 arbeidsdager) før du kan benytte en ny egenmelding. Du kan benytte 4 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode. En 12 måneders periode følger ikke kalenderåret, men er rullerende.

  Sykemelding

  Er du syk utover egenmeldingsdagene er du pliktig til å kontakte lege. Legen vil vurdere om det er behov for sykemelding. I noen tilfeller vil legen gi deg en gradert sykemelding. Dette betyr at når du er sykemeldt kan du utføre noen av dine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lenger tid på å utføre arbeidsoppgavene dine. Sykemelding gir rett til sykepenger for deg som VTA-ansatt under sykdommen. Retten til sykepenger bestemmer NAV ut i fra regelverk som per dags dato krever at du har hatt en inntekt over en halv G siste året. Om du blir sykemeldt så må du levere sykemeldingen til avdelingsleder.

  Fravær

  Dokumentert fravær: med dette menes gyldig fravær som for eksempel legetime. Fraværet må kunne dokumenteres, det vil si at du må gi eller vise kopi av innkallelse/bekreftelse til din karriereveileder. Det utbetales i noen tilfeller lønn for dokumentert fravær, les mer om dette undervelferdspermisjon.

  Udokumentert fravær: med dette menes fravær uten gyldig dokumentasjon. Eksempler på dette kan være at du ikke møter på jobb eller kommer for sent uten gyldig grunn. Dette tas alvorlig og høyt udokumentert fravær kan være en årsak til en skriftlig advarsel/oppsigelse.

 • Velferdspermisjon betyr at man får fri på grunn av private forhold, uten å bli trukket i lønn. En velferdspermisjon varer vanligvis i en time til en dag etter behov.

  Permisjon gis:

  • Ved dødsfall og for begravelse i den nærmeste familie (ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre, onkler og tanter).En dag.
  • Ved begravelse av kollegaer slik at de som ønsker kan være tilstede.En halv dag.
  • For undersøkelse, behandling og kontroll hos lege, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor etter henvisning fra lege.Gjøres avtale ved hvert enkelt tilfelle.
  • Møte med karriereveileder/NAV.En time.
  • Permisjon når ektefelle/samboer skal føde. Dette samme gjelder for akutt innleggelse på sykehus. Varighet?Gjøres avtale ved hvert enkelt tilfelle.
  • Ved flytting til annen bolig,inntil 1 dag per år.
  • Ved innkalling til blodgiving i arbeidstiden.Inntil en time.
  • Ved jobbintervju.Inntil en halv dag.
  • For å følge egne barn første gang de begynner i barnehage og første gang de begynner på skolen,inntil 1 dag med lønn og 2 dager uten lønn.
  • Ved deltagelse i egne barns konfirmasjon.En dag.
  • For å følge egne barn/fosterbarn til lege/tannlege eller helsestasjon.Inntil en time.
  • Ved innkallelse til konferansetime i grunnskolen der denne ikke kan legges utenom arbeidstiden.Inntil en time.
  • For oppmøte på sesjon. En dag.
 • Presis– som ansatt er det din plikt å møte til arbeid til avtalt tid. Dette betyr at før du begynner må du være ferdig med å skifte til arbeidstøy og være klar til arbeidsdagen før avtalt arbeidstid.

  Produktivitet– som arbeidstaker skal du jobbe i din fart, men det stilles krav til produktivitet. Dette betyr at når du er her så krever bedriften at du gjør de arbeidsoppgavene du blir gitt innenfor en rimelig tidsramme. Ettersom du utvikler dine evner forventes det en økning i din produktivitet. Det kan også hende at du ved behov må utføre andre arbeidsoppgaver enn de du gjør til vanlig.

  Samarbeid– som ansatt stilles det høye krav til samarbeid, dette være seg samarbeid med kollegaer, veiledere eller bedriftens kunder.

  Inkludering– som ansatt må du bidra til et inkluderende og trygt arbeidsmiljø der gode holdninger og mestring står i fokus.

  Aksept– som ansatt må du vise aksept og respekt for sine kollegaer og kunder.

  Arbeidsro– som ansatt må du vise respekt for ditt og dine kollegaers behov for arbeidsro til å konsentrere seg om arbeidsoppgavene.

  Pauser– Gjennom arbeidsdagen vil du ha flere pauser. Det er viktig at du overholder pausetidene. I pausetiden din kan du slappe av, ta en kopp kaffe, spise eller sjekke mobilen din.

  Dersom pausetidene ikke overholdes kan dette føre til trekk i lønn eller at du må arbeide utover avtalt arbeidstid for å ta igjen tiden. Om du forlater arbeidsstasjonen i arbeidstiden din eller tar pauser utover avtalte tidspunkt kan dette føre til en skriftlig advarsel.

  Deltakelse– som ansatt er det krav om deltakelse på kompetanseutviklende kurs eller turer. Det er også krav om at du deltar på husmøter og avdelingsmøter slik at du kan holde deg informert og oppdatert på ting som er relevant for din arbeidsplass.

  Mobil– som ansatt er du pliktig til å forholde deg til følgene regler angående mobilbruk:

  Mobilen skal kun brukes i pauser. Om det er særskilt behov for å ha med seg mobilen på arbeidsstasjonen, skal det være gyldig grunn til dette. Veileder vil kunne gi en godkjenning på dette.

  Mobbing og trakassering– aksepteres ikke! Om dette oppstår kontaktes avdelingsleder omgående.

  Ansattehos Svelvik Produkter skal ha en trygg arbeidsplass– trusler, vold eller utagerende adferd skal under ingen omstendigheter forekomme. Dette vil føre til skriftlig advarsel/oppsigelse.

  Svelvik Produkter har nulltoleranse ovenfor rus og rusmidler. Med rusmidler menes også alkohol. Veilederne har grundig opplæring og god kjennskap til tegn og symptomer på rus. Dersom du møter på jobb i påvirket tilstand vil du bli sendt hjem, og motta en skriftlig advarsel. I tilfeller der det er mistanke om rus, vil du og din avdelingsleder ta en samtale og du vil eventuelt bli sendt hjem.

  Melde fra– Meld fra til arbeidsgiver om sykdom, nytt telefonnummer, adresse, kontonummer og lignende.

 • Ved overtredelser av arbeidsreglementet mottar du første gangen en muntlig advarsel. Fortsetter overtredelsen vil du motta en skriftlig advarsel. Du vil bli innkalt til et møte med avdelingsleder der saken tas opp. Om du mottar to skriftlige advarsler, står du i fare for å bli sagt opp om du får en advarsel til. Ved skriftlig advarsel varsles pårørende ifølge samtykke. Ved fare for en skriftlig advarsel, vil dette såfremt mulig bli tatt opp i forkant av advarselen av din veileder.

  Eksempler på forhold som kan føre til en skriftlig advarsel er blant annet:

  • Høyt udokumentert fravær
  • Mobbing
  • Rus
  • Bruk av Svelvik Produkters utstyr på en slik måte at det medfører skade på inventar eller mennesker.
  • Bruk av mobil på arbeidsstasjonen
  • Ikke forholde seg til oppgaver, tildelt av yrkesveileder/arbeidsgiver

  VTA-veileder er ansvarlig for daglig oppfølging av deg på arbeidsstasjonen og vil gi deg veiledning på forhold som trengs å forbedres. Dette kan være forbedring av arbeidet, oppførsel, punktlighet osv. Husk at dette er veiledning og ikke å regne som en muntlig advarsel.

  HMS - Helse, miljø og sikkerhet • Verneombudet er ansvarlig for at det er trygt og godt å arbeide hos Svelvik Produkter. Dersom det skjer noe farlig i forbindelse med arbeid hos Svelvik Produkter, kan man snakke med verneombud Thomas eller levere skriftlig avviksskjema til HMS-ansvarlig Anita. Veilederen din er ansvarlig for at du læres opp til å følge sikkerhetsrutinene som er på din arbeidsstasjon. Det vil også være kontinuerlig risikovurdering på din arbeidsstasjon, dette for å forebygge/hindre at farlige situasjoner oppstår. Det gjennomføres vernerunde årlig.

  Verneutstyr er en viktig del av forebygging av skader ved arbeid. Verneutstyr deles ut ved behov og skal brukes av den ansatte etter instruks fra yrkesveileder.

  Om det oppstår en ulykke på arbeidsplassen, forhold deg rolig og kontakt nærmeste veileder.

 • Om du hører brannalarmen meld fra til nærmeste veileder, for så å forlate bygningen på en rolig måte. Veileder sørger for å sjekke at alle er ute av lokalet.Alle samles ute ved Storgaten.Der vil det være opptelling ifølge oppmøtelista av de som befant seg i bygningen. Det er viktig at du går dit og venter til du får klarsignal om at det er trygt å gå inn igjen.

 • Hos Svelvik Produkter finnes det en fagforening for VTA-ansatte: Fellesforbundet. VTA- ansatte kan melde seg inn i fagforeningen. Dette er frivillig. Fellesforbundet jobber for de ansattes rettigheter.

 • Ved 67 år går du over fra uføretrygd til alderspensjon. Du vil bli innkalt til et drøftelsesmøte senest 6 måneder før du fyller 67 år, i følge arbeidsmiljøloven § 15.

  Noen opplever også å måtte slutte på grunn av regelverk; at de ikke har lov til å stå i tiltak etter fylte 67 år. NAV-loven (2006), Arbeidsmarkedsloven (2004) og Forskrift om arbeidsrettede tiltak (2008) omtaler kun nedre aldersgrense og regulerer ikke øvre aldersgrense. Likevel praktiseres en hovedregel om at øvre aldersgrense for deltagelse i arbeidsrettede tiltak er på 67 år.

  Slutte i jobben/oppsigelse

 • Det er du selv som bestemmer om du vil ha en jobb eller ikke. Om du ønsker å slutte i jobben din så må du levere skriftlig oppsigelse for å informere arbeidsgiveren din om at du ønsker å slutte. Dersom du tenker på å slutte eller er usikker på hva du vil, så ta kontakt med veilederen din. Det kan være andre muligheter for deg på andre arbeidsstasjoner eller i ekstern bedrift.

  Om du velger å si opp din stilling så er det enkelte frister du må forholde deg til:

  I prøveperioden er det 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist. For fast ansatte gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. Ved ansettelse over 5 år gjelder 2 mnd oppsigelsfrist og ved ansettelse over 10 år gjelder 3 mnd oppsigelsesfrist. En gjensidig oppsigelsesfrist betyr at du må gi arbeidsgiver beskjed, og arbeidsgiver må gi deg beskjed i henhold til disse fristene ved oppsigelse. Ved alvorlige grunner til oppsigelse, kan du bli oppsagt med øyeblikkelig fratreden.