Digital mappe

DIGITAL MAPPE

Her finner du informasjon om jobbsøking, maler til CV og søknad, fagstoff og motivasjon.


CV


Her finner hordan du skriver og hva en CV bør inneholde, samt wordfiler til nedlastning, med eksempler på både enkel og mer utfyllende CV-maler.

Jobbintervju


Her finner du wordfiler du kan laste ned for å forberede deg til jobbintervju. Du kommer til å bli stilt spørsmål, og din potensielle arbeidsgiver kommer til å forvente at du har noen spørsmål til dem også.

Filmsnutter


På denne siden har vi samlet noen filmsnutter som kan være aktuelt for deg i din situasjon. Det er gode fagråd – pluss litt humor.

Jobbsøknad


Her finner du wordfiler til nedlastning når du skal skrive søknader. Her er både en søknadsmal, og flere eksempelsøknader til hjelp og inspirasjon.

Valg og løsninger


Alle nye deltaker på AFT-tiltaket, mottar en velkomstperm med nyttig og god informasjon om tiden i tiltaket. Det kan du laste ned her:

Selvhjelpskurs i kognitiv terapi


Psykolog Magnus Nordmo har utviklet selvhjelpskurs i kognitiv terapi for depresjon, panikkangst, sosial angst, og søvnvansker.