Våre tiltak

VÅRE TILTAK

Arbeidsrettet tiltak skal avklare og styrke den enkeltes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid og omfatter bl. a. avklaring av den enkeltes arbeidsevne, arbeidstrening, kvalifisering og oppfølging i form av motivering, veiledning eller opplæring.


VÅRE TILTAK


  • AFT (Arbeidsforberedende trening) (17 plasser)
  • VTA (Varig tilrettelagt arbeid) (22 plasser)


Du kan lese mer om de forskjellige tiltakene under. Dersom du har fått plass hos oss og lurer på hvordan det er å være AFT-deltaker kan du lese mer om det her. Er du ansatt på tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid, kan du lese om det her.

All innsøkning til våre tilbud foregår gjennom NAV, men du er velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon.


Svelvik Produkter AS utfører montasje- og pakkeoppdrag for lokalt og regionalt næringsliv, 


Vi tilbyr også fyringsved, bilstell og hagearbeid. I forbindelse med kommunesammenslåingen har vi også utført flytting av arkiver i hele den nye kommunen.