Lærekandidat

LÆREKANDIDAT

L

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift som vår. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.


Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære. Logistikk og industrimontasje er eksempler på fagområder vi kan tilby.


Kilde:Utdanning.no


For mer informasjon, ta kontakt med: Koordinator lærekandidater Øyvind Ugstad på telefon 971 03 270, eller e-post oyvind@svelvikprodukter.no