Årsrapporter

ÅRSRAPPORTER

Klikk på årstallet for å laste ned rapport

2023 har strategiske mål handlet om å ruste bedriften og de ansatte for fremtiden. Dette har gjort at det har vært en høy grad av kompetansehevende tiltak for alle ansatte i løpet av 2023. Det har i snitt vært gjennomført 11 timer opplæring pr. ansatt, noe som er det høyeste som er registrert ved bedriften.


2022 har vi hatt godt samarbeid med vekstbedriftene i Drammen, spesielt Eiker Vekst, i forbindelse med politisk påvirkningsarbeid. Sammen har vi gjennomført to møter med Rådet for personer med tilretteleggingsbehov i Drammen kommune, Drammen Høyre og Drammen Venstre. Dette for å øke samarbeidet med kommunen og gi dem kompetanse om hva vi gjør og kan bidra med for å nå kommunale mål.

2021 fikk vi bekreftet at NAVs regodkjenning av Svelvik Produkter som tiltaksleverandør var gjennomført. Bedriften var med det godkjent som tilbyder av tiltak for ytterligere fire år. Bekreftelse ble mottatt og høytidelig hengt opp i inngangspartiet ved resepsjonen - synlig for alle som vil se!

2020 går ned i historiebøkene som et meget spesielt år på mange måter. Den tydeligste har nok vært konsekvensene av Korona-pandemien.
Den har gjort sitt til at det har vært utfordrende for bedriften og den enkelte ansatte på mange plan.

2019 var et år med både økonomiske oppturer og nedturer. Vi har fått merke
verdensøkonomiens svingninger i forhold til Brexit, og vi har fått kjent på kostnadene ved å
ta igjen slep på forbedring av lokalene. Noe planlagt, andre ting mer akutt. 

2018 har vært et positivt og økonomisk meget godt år for bedriften. Året startet med en satsing på å få flere jobbfruktkunder. Bedriften prosjekt-ansatte en person for å bruke hele sin tid i 2 måneder på å oppsøke virksomheter i vårt geografiske område. Resultatet ble hele 40 % økning og de aller fleste nye kundene er fortsatt med.